Stichting The Future in our Hands.

Jan en Didy Steenhuis hebben samen de stichting “the Future in our hands” opgericht. Zij zijn samen al een aantal jaren actief in Gambia met een project bestaande uit een nursery school en een medische post.

Future-in-our-Hands

Het project.

Gambia is een van de armste landen in het westen van Afrika. Sinds 2000 komen wij in Gambia en wat we toen zagen was vreselijk, wat een armoede! Het was echt een cultuurschok.

Regelmatig zie je op de TV beelden over deze arme landen, maar vaak ben je het even later weer vergeten. Wanneer je het met eigen ogen ziet, weet je dat wij er hier met elkaar iets aan kunnen doen. Wij zeggen altijd; we zijn er niet om de wereld daar te veranderen, maar om te helpen.

Wij troffen daar een schooltje aan. Vier muren, een dak als een gatenkaas en meubilair, dat wanneer de kinderen gingen verzitten de splinters in de billetjes en armpjes zaten. Lesmateriaal was er amper. Een potlood werd in drie stukken gesneden, zodat 3 kinderen konden schrijven. Een pincet werd gebruikt om het krijtje tot het einde te gebruiken. Hartverscheurend om te zien wanneer een kind iets had geschreven op papier, dat het weer werd uitgegumd, zodat de volgende hetzelfde papier weer kon gebruiken!

Toen we de eerste keer weer vertrokken wisten we zeker, hier komen we terug om te helpen.Inmiddels zijn we meer dan 20 keer geweest.

Op de school staan de letters F.I.O.H. wat betekent The Future in our Hands – “De Toekomst in
onze Handen”. De toekomst van het land Gambia ligt in handen van deze kinderen, maar de toekomst van deze kinderen ligt in onze handen.

Naar de Nursery school gaan kinderen van 3 tot 8 jaar om op een spelende wijze te leren rekenen, schrijven en lezen in het Engels. Wanneer ze acht jaar zijn gaan ze naar de basisschool.

Namen we in het begin veel lesmateriaal mee, de laatste 6 jaar nemen we geld mee omdat we toch graag de school wilden opknappen. Een nieuw dak, nieuw meubilair en schilderen. Het geld wat hiervoor nodig was werd ons aangeboden door basisscholen in Zuidhorn, Noordhorn en Aduard, d.m.v. allerlei acties. Op deze manier konden we ieder jaar iets verbeteren.

Nu staat er naar Afrikaanse begrippen een mooie school. Wat ons toen opviel was dat niet iedere dag alle kinderen aanwezig waren. Het bleek dat niet alle ouders het schoolgeld konden betalen en vele kinderen zijn vaak ziek. Sinds 2005 hebben we besloten dat we voor alle 250 kinderen het schoolgeld, 12 Euro per jaar per kind, te betalen.

Het schoolgeld wordt per maand door de bank in Gambia aan de school overgemaakt, zodat de leerkrachten betaald krijgen. Dit geld wordt verkregen door allerlei acties van de scholen hier in Nederland zoals bijvoorbeeld sponsorlopen. Tevens een fantastische gift van Rotary Club Groningen West, giften van Lionsclub Westerkwartier en vele particuliere donaties.

Inmiddels hebben we 3 zeecontainers met materialen verstuurd zoals schoolborden, goed Nederlands meubilair, metalen kasten en veel lesmateriaal. Alles wat we daar hadden laten maken van hout was na twee jaar al weer “af” (slecht materiaal) of opgegeten door de termieten (We leren ieder jaar weer). Er is hier in Nederland zoveel wat afgeschreven wordt wat heel goed te gebruiken is in Gambia.

Omdat we op school vernamen dat veel kinderen vaak ziek waren hebben we gekeken wat we hier aan konden doen. Medische hulp kost veel geld voor de Gambianen en ze moeten dan vaak reizen wat ook weer geld kost. Geld is iets wat ze niet hebben, de meeste mensen hebben geen werk. Vaak wordt er dan niet naar een dokter gegaan en dan zie je de gevolgen, veel sterfgevallen onder de kinderen.

Vooral de ziekte malaria, deze is echter goed te genezen wanneer je maar op tijd naar de dokter gaat. Vandaar dat we vier jaar geleden een kleine medische post zijn begonnen, waar niet alleen de kinderen, maar alle inwoners van het dorp Kololi en omstreken heen kunnen gaan. We hebben een fantastische verpleegster gevonden die door onze stichting betaald wordt.

Veel contact hebben we in Gambia met het Ministerie van Gezondheid en dan vooral met de minister, Dr. Tamsir Mbowe, tevens directeur van Gezondheid. We hebben met hem veel gepraat over de gezondheid van de kinderen en wat we hier met elkaar nog aan kunnen doen. Vele kinderen sterven voor hun vijfde levensjaar.

In mei 2007 is de minister een paar dagen bij ons thuis op bezoek geweest, een eer en erkenning voor wat we daar doen. Hij adviseerde ons om een kraamkliniek te bouwen om de vrouwen te helpen. De vrouwen en kinderen zijn erg belangrijk in Gambia.

In januari 2008 werd deze droom werkelijkheid. Kololi kreeg zelfs een eigen ambulance, deze was ons aangeboden door Ambulancezorg UMCG Tynaarlo, een 4wheel drive ambulance van Schiermonnikoog welke bijzonder geschikt is om daar over het zand te rijden. Deze ambulance is te samen met een vrachtauto met medische- en schoolmaterialen en een stationwagon door 7 personen naar Gambia gereden, een tocht van veertien dagen. De vrachtauto, aangeboden door de eigenaar van Drive In Box, en stationwagon zijn daar verkocht. Van de opbrengst kon de kliniek gebouwd worden en alle klaslokalen werden voorzien van tegelvloeren.

Ons project is dan nu niet alleen meer de school, maar ons doel is om de kinderen vanaf de geboorte een goede start te geven. En wel door een goede begeleiding tijdens de zwangerschap, hulp bij de bevalling, nazorg van moeder en kind en dan vanaf hun derde jaar vier jaar Nursery School voor het kind. Vele baby’s en soms ook de moeders sterven tijdens de bevalling (1 op de 13). Op deze manier maakt het kind een goede en gezonde start.

In 2008 hebben wij een waterput kunnen realiseren door subsidie van de Gemeente Zuidhorn. Hier kan het gehele dorp gebruik van maken.

“Educatie, Gezondheid en Water zijn belangrijk en horen bij elkaar”

Ons project is vooral gericht op de toekomst van jonge kinderen, toch zijn we ook voor de oudere kinderen en volwassenen twee projecten gestart. Als eerste zijn we begonnen met volwassenen onderwijs. Dit wordt gegeven in de middaguren wanneer de jonge kinderen thuis zijn. We zagen een kloof ontstaan tussen de ouders en hun kinderen, want de meeste ouders kunnen lezen noch schrijven. Gaf je de kinderen eens een briefje mee naar huis met een mededeling dan konden ze het thuis niet lezen! Het volwassenen onderwijs is een succes geworden want iedere middag zitten twee lokalen vol.

Als tweede is er een computerlokaal gerealiseerd met 10 computers. Hier kunnen de oudere kinderen en volwassenen les krijgen van een gediplomeerde leraar. Hiervoor betalen ze lesgeld en ontvangen na afloop een diploma. Ook hebben we dit lokaal voorzien van een kopieer apparaat. Voor het gebruik hiervan betaalt men een kleine vergoeding, zodat er weer extra inkomsten zijn. Het computerlokaal moet net als de kliniek in de toekomst “self supporting” worden, maar hulp zijn ze nu nog nodig voor de stroomkosten.

In juni 2008 ontvingen we een brief van de President van Gambia waarin hij ons bedankte voor wat we voor zijn land doen en dan vooral de manier waarop. Eerst overleggen met de ministeries en dorpsbewoners over wat nodig is en dan pas doen. Gelukkig hebben we op alle ministeries goede contacten en zijn we er vaak om over alles te praten, dit is zo belangrijk!

In de toekomst moet de kliniek “self supporting” worden, maar we willen ze graag goed op gang helpen en dat zal zeker tijd en geld gaan kosten. Ervoor zorgen dat er goed medisch materiaal en medicijnen komen. De school draait nu goed, maar er blijft ieder jaar weer iets te doen zoals opnieuw verven, reparaties en het allerbelangrijkste het schoolgeld. En daarvoor vragen we hulp, want zoals we altijd zeggen: “Een project is nooit af“.